2013. október 19., szombat

A tetőpontról

A tetőpontról

 

A tetőpont úgy definiálható, mint az a nagy esemény, amely felé a történetedben munkálkodó erők hatnak. Ha a karakter megváltozik, ez az a tapasztalat, amely végül bemutatja a változást (bár a korábbi tapasztalatok is szerepet játszhattak ebben). Ha egy problémát meg kell oldani, azt a főhős itt oldja meg. Itt kerül sor a végső összecsapásra. Novella esetében pedig ez az a pont, amikor az olvasók ráébrednek arra, miért is olvasták el ezt a történetet. Ez a jutalomcsoki.

A tetőpontnak az alábbi négy követelményt kell teljesítenie:


1. A tetőpontnak igazodnia kell a történetedben sugallt világnézethez.

2. A tetőpontnak érzelmet kell közvetítenie. Egy érzelmileg semleges tetőpont csalódottságot kelt az olvasóban. Érezniük kell, amit a karakterek is. Ha a karaktereid semmi különöset nem éreznek, akkor ez nem a tetőpont.

3. A tetőpontnak megfelelő érzelmi szintet kell közvetítenie. Ez azt jelenti, hogy a tetőpontban a dráma szintjének igazodnia kell a történetben előforduló dráma szintjéhez. Ha túl sok a dráma, akkor rövidzárlatot okozhat a visszafogottabb történetben, és tönkrevághatja; ha túl kevés a történethez képest, akkor csak kicsit pukkan. Ha a történet családi bosszúságokkal foglalkozik, akkor egy látványos pisztolyraharapás kissé elveti a sulykot. Erőltetettnek fog érződni, mintha mesterségesen próbálnál drámát generálni. Hasonlóképpen a gengszterháború sem érhet véget csendes megbeszéléssel, mert abban a kontextusban laposnak fog érződni.

4. A tetőpont következzen logikusan a cselekményből és a történetből. A tetőpontnak természetesen kell következnie a megelőző eseményekből, amelyeknek a karakterek személyiségéből kell fakadniuk. Ahol a tetőpont egy új, kívülálló erő érkezésén alapszik, az deus ex machina, és rendszerint nem bók, ha a sztorira ezt sütik rá. A tetőpont ne egy véletlentől függjön (paródiában lehet szerepe). A tetőpont ne csak hihető legyen a karaktereid tükrében, hanem tűnjön egyenesen elkerülhetetlennek.

A tetőpontjelenet mérete álljon egyenes arányban a történet hosszával. A regényekben a tetőpont rendszerint egy fejezetet tesz ki; novellánál a hossza attól függ, milyen típusú novelláról van szó.
A befejezés tesztkérdése: Ha a főszereplőm teljesen más személyiség volna, ugyanígy érne véget a történet? A válasz legyen Nem. Ha a válasz Igen, ha a könyved eseményei változatlanok maradnának, mindegy, kivel esnek meg, akkor a befejezés sem lesz hiteles.

Jegyzet: Hanna 

 Forrás: Ansen Dibell: Plot