2014. február 18., kedd

Karakterteszt


Az első történeteimmel hamar elakadtam. Úgy döntöttem, kitöltök egy karakter-kérdőívet, mert valahol azt olvastam, hogy jó ötlet. És micsoda felismerésekre jutottam! Bár sok időbe telt, inspirációt jelentett, és egyre inkább valódi emberként gondoltam a hősömre, nem pedig úgy, mint egy pálcikarajzra, amit én vetek papírra.
Javaslom, hogy minden író töltse ki a részletes (11 oldalas, a WritersWrite kurzusain elérhető) kérdőívet a pozitív és a negatív hősről, a rövidebbet (a tanfolyam munkafüzetében) pedig a főhős legjobb barátjáról és szerelméről – még azelőtt, hogy leülne megírni a regényt. Lehet, hogy végül nem lesz szükség minden részletre, de csodás tárház marad a háttérben, ahonnan mindig új lendületet lehet szerezni.
Tipp: Ha memoárt írsz, saját magadra töltsd ki a kérdőívet. Ha nem memoárt írsz, akkor is – hogy megtudd, mennyire ismered magad. 

Tovább alatt a  karakter-kérdőívEredeti link: The Script Lab
50 kérdés egy regényhős megalkotásához
1. Mit gondol a karaktered az apjáról? Mit utál, mit szeret benne? Milyen valódi vagy képzelt befolyással volt rá az apja?
2. Az anyja? Róla mit gondol? Mit utál, mit szeret benne? Milyen valódi vagy képzelt befolyással volt rá az anyja?
3. Fivérek nővérek? Kit kedvel közülük, miért? Mit utál bennük?
4. Milyen nevelésben részesült a karakter? Szigorú? Megengedő?
5. Gyerekként túlféltették? A széltől is óvták?
6. Elfogadták gyerekként, vagy inkább elutasították?
7. Milyen volt a család anyagi helyzete?
8. Mit gondol a vallásról?
9. Milyenek a politikai nézetei?
10. A tudását a gettókban szedte össze, vagy a könyvekből? Intelligens? Művelt? Esetleg lassan jár az esze?
11. Milyennek látja magát? Okosnak, eszesnek, műveletlennek?
12. Hogyan mutatkozik meg a műveltsége – vagy annak hiánya – a beszédében, a szókincsében és a kiejtésében?
13. Szerette az iskolát? A tanárokat? Az osztálytársakat?
14. Részt vett a diákéletben? Sportolt? Tagja volt valamilyen klubnak? Vitakörnek? Kívülálló maradt?
15. Érettségizett? Járt főiskolára, egyetemre?
16. Miből él? Hogyan látja a szakmáját? Mit szeret, mit utál benne?
17. Utazgatott? Hova? Miért? Mikor?
18. Mit látott külföldön, és abból mire emlékszik a legélesebben?
19. Mi volt a számára a legmélyebb csalódás korábban? Most mit tartana annak?
20. Milyen politikai / szociális /nemzeti /nemzetközi események, történések tették rá a legnagyobb hatást?
21. Milyen a modora? Milyen hőstípust idealizál, kiket utál?
22. Kik a barátai? A szerelmei? Hogyan képzeli el az ideális partnert?
23. Mit vár el egy partnertől? Mit gondol a szexről, mit érez ezzel kapcsolatban?
24. Milyen társadalmi csoportokba jár, milyen eseményeken vesz részt? Milyen szerepet szeretne ezekben betölteni? És valójában mi a szerepe?
25. Mik a hobbijai, szabadidős tevékenységei, mik iránt érdeklődik?
26. Hogy néz ki az otthona? Milyen a személyes ízlése? Öltözködése? Haja? Megjelenése?
27. Hogyan viszonyul saját megjelenéséhez? Hogyan viseli a ruháit? Stílus? Minőség?
28. Ki a társa? Hogyan viszonyul hozzá? Hogyan, mi alapján választ a karakter?
29. Mik a gyengéi? Önhittség? Büszkeség? Uralkodási vágy?
30. Ragaszkodik-e valamihez a múltban? Meg tud-e bocsátani?
31. Vannak gyermekei? Hogyan viszonyul saját szülői szerepéhez? A gyermekekhez? Hogyan viselkednek vele a gyermekek?
32. Hogyan reagál a stresszes helyzetekre? Védekezik? Támadólag lép fel? Halogató a taktikája?
33. Iszik? Drogozik? Mi a helyzet az egészségével?
34. Önelégülten viselkedik? Bosszúálló típus? Gőgösen viselkedik?
35. Mindig megmagyarázza a mulasztásait, elkövetett tévedéseit? Hogyan fogadja a tragédiákat és a hibákat?
36. Szeret szenvedni? Szereti nézni, ahogy mások szenvednek?
37. Milyen a fantáziája? Sokat álmodozik? Sokat aggodalmaskodik? Az emlékekben él?
38. Alapvetően elutasítóan áll az új dolgokhoz? Gyanakvóan? Ellenségesen? Megrémül az ilyesmitől?
39. Mit tart nevetségesnek, mit gúnyol ki? Mit tart ostobaságnak?
40. Milyen a humorérzéke? Van neki?
41. Tudatában van annak, hogy kicsoda és milyen? Ismeri az erősségeit, a gyengéit? Egyéni sajátosságait? Képes az öniróniára?
42. Mit akar leginkább? Mit akar igazán elkeseredetten, megszállottan? Mit tenne meg, mit áldozna fel, hogy megszerezze ezt?
43. Vannak titkai? Ha van, megtartja őket magának?
44. Mennyire erősen akarja elérni életcéljait? Hogyan igyekszik megvalósítani ezeket?
45. Gyakorlatias? Először gondolkodik? Felelősségteljes? Mindene az akció? Látnok típus? Szenvedélyes? Ábrándokat kerget?
46. Magas? Alacsony? Mi a mérete? Testsúlya? Testtartása? Mit gondol a testéről, mit érez ezzel kapcsolatban?
47. Akarja-e idősebb, fiatalabb, vagy komolyabb ember látszatát kelteni? Látható akar lenni vagy inkább maradna láthatatlan?
48. Milyen a nonverbális kommunikációja? Erőteljes? Gyenge? Rendezett, összefogott? Energiával teli? Nehézkes? Megrögzötten beszél?
49. Milyen a hangja? Hanglejtése? Erőssége? Milyen beszédének tempója és ritmusa? Kiejtése? Akcentus?
50. Mik az elsődleges arckifejezései? Keserű? Vidám? Uralkodó?

Kérdőív: The Script Lab
 Találta és fordította: Eire Elizabeth Kieran  és "kicsit" Laura Arkanian :) Nagyon szépen köszünjük nekik!