2014. március 15., szombat

A 'Mary Sue' karakter

Hogy kicsoda Mary Sue? A válasz lehet egyszerű és bonyolult attól függően, milyen mélyen kívánunk elmélyedni ennek a hipotetikus személynek a hátterében. A rövid válasz szerint Mary Sue, vagy férfi megfelelője, Gary Stu nem más, mint az író fikcióba vetített énje: vagy olyan, mint ő, vagy olyan, mint amilyen lenni szeretne. Időnként "tökéletes" karakterként is emlegetik őket, de természetesen ez a tökéletesség egyben átok is. Mary Sue-nak nevezzük azt a karaktert is, akit egy bizonyos célra teremt az író az általa kitalált világba. Kell egy világot megmentő hős? Presto, íme Mary Sue!A 'Mary Sue' elnevezés többnyire pejoratív, noha jól megformált Mary Sue-k is léteznek az irodalomban, amennyiben Mary Sue az író kivetített énjét jelenti. Azonban az esetek nagy százalékában - és ez főleg rajongói írásokban vagy sekélyes tucatfantasykben, vámpírsztorikban és scifikben tettenérhető - az instant hős és főszereplő szerény cselekménnyel és legjobb esetben is csak fél lábon álló motivációval rendelkezik. (Miért olyan hősies Mary Sue? Hát... csak! Mert ő a hős. És miért akarja elpusztítani a főgonosz? Ööö... mert ő a jó, és ezért fenyegetést jelent rá nézvést?)
A 'Mary Sue' elnevezés onnan ered, hogy az angolszász nyelvterületen mindkét női név igen elterjedt, és gyakorlatilag bárki lehet Mary Sue. Maga a névpárosítás egy Star Trek rajongói írásban tűnt fel, mint olyan női szereplő, aki románcba keveredett a Star Trek kánon egyik alakjával.
A Mary Sue-t könnyű felismerni. A karaktert az író többnyire kétségbeesetten igyekszik valamivel kiemelni a szürkeségből - talán mert érzi, hogy a kalapból előhúzott Mary Nyúl nem igazán nevezhető karakterformálásnak -, és egzotikus külsővel vagy névvel ruházza fel. Érdekes módon a különleges külső ismertetőjegyek általában semmitmondó egyéniséget takarnak. Rajongói írásokban Mary Sue gyakran a rokona valamelyik kánonba tartozó karakternek.
A Mary Sue-k különböző alkategóriákba oszthatók, ezek a következők:

Klasszikus Mary Sue: Általában szép, néha félig elf, kedves, intelligens, humoros, jószívű, bájos, stb., stb. Mindenki szerelmes belé és bája előtt még a főgonoszok is meghátrálnak. Tragikus múlt nem kizárt.

Harcos Mary Sue: Bátor, ügyes és erős. Nem csak az ellenségeket aprítja miszlikbe, de a férfiak szívét is könnyedén elrabolja. Általában nem adja be harc nélkül a derekát és rendszerint az érzékiséggel társítják.

Nyomorult Mary Sue: rettenetes szülők által nevelt, nyomorúságos gyermekkort megélt karakter, akinek vagy nem voltak testvérei, vagy azok túl tökéletesek voltak hozzá képest, vagy meghaltak, fiúja nincs, és a legrosszabb esetekben még meg is erőszakolják.

Mindenható Mary Sue: Állandóan MacGuyver üzemmódban van. Nincs semmi, amit ne tudna megoldani, általában különleges erőkkel bír.

Skizofrén Mary Sue: Egyik nap még ártatlan, mint a ma született bárány, a másik nap már Szauronnak dolgozik. Általában gyönyörű, intelligens, és a történet végén vagy tragikus körülmények között meghal, vagy vissztér a jó oldalra.

Romantikus Mary Sue: Ezek a karakterek nem az író idealizált másai, hanem az író idealizált szerelmét ábrázolják.

Gary Stu: Noha a korábbi kategóriák nagy része is ráhúzható férfiszereplőkre, a Gary Stu általában magányos farkas, aki természetesen kissé veszedelmes is. A törvényt ritkán tiszteli, és általában a maga módján teszi a jót.

Általánosságban véve a különleges külső jegyek mellett a gyermekkorukban olyan súlyos traumák érték őket, amelyek mindörökre rányomták bélyegüket az életükre. Az átélt nélkülözések azonban sokszor egyáltalán nem látszanak meg személyiségükön - még egy ok, amiért a Mary Sue negatív jelző. Gyakran meg nem értett szerepben ábrázolják őket, vagy üldözik őket. Rendszerint azonos a hobbijuk, ízlésük és véleményük a szerzőjével (ami önmagában nem gond, mivel megfelelő íráskészség esetén ez akár előny is lehet), máskor olyan tevékenységeket űznek, amelyeket az író izgalmasnak vél. A Mary Sue-k szinte mindig jobb képességekkel vannak megáldva a többi szereplőnél, csak a történet elején ezt nem mindig tudják. Általában erkölcsösebbnek ábrázolják őket másoknál és gyakran életüket áldozzák mások boldogságáért. A Mary Sue-t a többi karakter és a narrátor bő nyállal dicséri, vagy ámuldozik azon, milyen csodálatos. Ha vannak is rossz tulajdonságai vagy hátrányai, azoknak célja, hogy szánalmat és együttérzést ébresszenek az olvasóban.

Bejegyezte: Editor Diaboli